•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาบันไดเลื่อนของอาคารกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะ...
เผยแพร่ : 3 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยง (อาคาร 3 ชั้น) และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสัตว์เลี้ยง โดยวิธี...
เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานต่อลิขสิทธิ์และการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generetion Firewall) โดยวิธ...
เผยแพร่ : 26 มิถุนายน 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด...
เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...
เผยแพร่ : 9 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารอาคารจอดรถยนต์ 6 ชั้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก...
เผยแพร่ : 7 มิถุนายน 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิธี...
เผยแพร่ : 30 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 29 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล...
เผยแพร่ : 25 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างในกิจกรรม "ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา" โดยวิธ...
เผยแพร่ : 22 พฤษภาคม 2566