•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เผยแพร่ : 31 มกราคม 2567
เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการติดตั้งหลังคาเมทัลชีทแบบฉนวนกันความร้อนด้านหน้าตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉ...
เผยแพร่ : 10 มกราคม 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350...
เผยแพร่ : 9 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการแผนงานบริหารตลาดพหลโยธิน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉ...
เผยแพร่ : 27 ธันวาคม 2566
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมฝาคร...
เผยแพร่ : 22 ธันวาคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรม ส่งสุข ส่งใจ จากใจ อ.ต.ก....
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ นกิจกรรม อ.ต.ก. ส่งสุขปีใหม่ ด้วยผลไม้ไทยคุณภาพ โดยเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricul...
เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2566
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ จากบัตรเติมน้ำมันรภราชการ (...
เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2566
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม "ส่งสุข ส่งใจ ด้...
เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2566