•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก รหัสสอบตำแหน่ง 01 คุณวุฒิปริญญาตรีหรือค...
เผยแพร่ : 9 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก รหัสสอบตำแหน่ง 01 คุณวุฒิปร...
เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก รหัสสอบตำแหน่ง 02 คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ...
เผยแพร่ : 28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 8 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร 4...
เผยแพร่ : 4 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 4 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 28 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ในตำแหน่ง นิติกร 4...
เผยแพร่ : 21 ตุลาคม 2565