•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร...
เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565
ยกเลิกการจำหน่ายเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59...
เผยแพร่ : 31 มกราคม 2565
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565...
เผยแพร่ : 31 มกราคม 2565
26 มกราคม 2565 ประกาศนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม...
เผยแพร่ : 26 มกราคม 2565
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร...
เผยแพร่ : 25 มกราคม 2565
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร 4...
เผยแพร่ : 14 มกราคม 2565
ประกาศการจำหน่ายเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59...
เผยแพร่ : 7 มกราคม 2565
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)...
เผยแพร่ : 30 ธันวาคม 2564
ผลการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด...
เผยแพร่ : 28 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร 4...
เผยแพร่ : 28 ธันวาคม 2564