•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

กำหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2565...
เผยแพร่ : 7 เมษายน 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 1 เมษายน 2565
ยกเลิกการจำหน่ายเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59...
เผยแพร่ : 1 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม"ผลไม้ฤดูร้อน สดจากสวนชวนชิม"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 31 มีนาคม 2565
ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้ากับ อ.ต.ก....
เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2565
ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2565
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2565...
เผยแพร่ : 7 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่องการจำหน่ายเมล็ดการแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/5...
เผยแพร่ : 4 มีนาคม 2565
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ...
เผยแพร่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565