•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 6 มิถุนายน 2565
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน...
เผยแพร่ : 30 พฤษภาคม 2565
การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19...
เผยแพร่ : 30 พฤษภาคม 2565
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 25 พฤษภาคม 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน...
เผยแพร่ : 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)...
เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน...
เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19...
เผยแพร่ : 29 เมษายน 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 29 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและกำหนดการสัมภาษณ์ในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 27 เมษายน 2565