•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่องการเลื่อนวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นพิเศษ ประจำปี 2567...
เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบบัญชี (FORMA TRD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ขนะเสนอราคา จ้างเหมาระบบทางระบายน้ำลงสู่สาธารณะของสำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาลิฟต์อาคารจอดรถ ๖ ชั้น (แบบไม่รวมอะไหล่)...
เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...
เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาลิฟต์ขนของอาคารกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประกับ(แบบไม่รวมอะไ...
เผยแพร่ : 9 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 3 พฤศจิกายน 2566
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง...
เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเรื่อง ขอให้ติดต่อขอรับเงินค่าขนส่งสินค้าและค่าอุปกรณ์การขาย โครงการรับจำนำข้าวสารโกดังกลางปี 43/44...
เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2566
ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 29 กันยายน 2566