•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารตลาด...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงา...
เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2564
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนธันวาคม 2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (9 ธันวาคม 2564)...
เผยแพร่ : 9 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนิติกร 4...
เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร...
เผยแพร่ : 25 พฤศจิกายน 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติง...
เผยแพร่ : 19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอง...
เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงา...
เผยแพร่ : 9 พฤศจิกายน 2564
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (8 พฤศจิกายน 25...
เผยแพร่ : 8 พฤศจิกายน 2564
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง นิติกร 4 จำนวน 3 อัตรา...
เผยแพร่ : 29 ตุลาคม 2564