•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2565
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 3 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิสอบนิติกร 4...
เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565
ประกาศผลการสอบบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังห...
เผยแพร่ : 23 กันยายน 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน...
เผยแพร่ : 20 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 20 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วครายรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจัง...
เผยแพร่ : 16 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...
เผยแพร่ : 13 กันยายน 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร 4...
เผยแพร่ : 9 กันยายน 2565