•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตรฯ...
เผยแพร่ : 14 กันยายน 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนายุวเกษตรกรของสมาคมยุวเกษตรสากลแห่งประเทศไทย...
เผยแพร่ : 5 กันยายน 2566
รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ...
เผยแพร่ : 4 กันยายน 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด...
เผยแพร่ : 1 กันยายน 2566
ขอเชิญร่วมงาน Thailand Space Week 2023...
เผยแพร่ : 29 สิงหาคม 2566
สัมภาษณ์สด  นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม  การจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 25...
เผยแพร่ : 28 สิงหาคม 2566
สวก. เชิญรับชม Live สด รายการ ARDA Talk ถั่วลิสงไทย พันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 ...
เผยแพร่ : 22 สิงหาคม 2566
ขอเชิญชวนบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนายุวเกษตรกรของสมาคมยุวเกษตรสากลแห่งประเทศไทย...
เผยแพร่ : 22 สิงหาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่น 21...
เผยแพร่ : 22 สิงหาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว...
เผยแพร่ : 18 สิงหาคม 2566