•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี...
เผยแพร่ : 2 ธันวาคม 2565
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก” ณ บ้านเชียงคาน...
เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2565
แถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก...
เผยแพร่ : 25 พฤศจิกายน 2565
ถ่ายทอดสด การสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 66...
เผยแพร่ : 25 พฤศจิกายน 2565
งานวันดินโลกปี 2565 กำหนดจัดงานวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565...
เผยแพร่ : 24 พฤศจิกายน 2565
อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “ยกสวนตะลอนกรุง” 21 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ตลาด อ.ต.ก. บริเวณทางเดินริมคลองบางซื่อ...
เผยแพร่ : 21 พฤศจิกายน 2565
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนธันวาคม 2565 (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด)...
เผยแพร่ : 2 พฤศจิกายน 2565
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการข้าว พุทธศักราช 2565 ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี...
เผยแพร่ : 28 ตุลาคม 2565
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการค้าพาณิชย์โดยตรง...
เผยแพร่ : 21 ตุลาคม 2565
พิธีปล่อยรถขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ภาคใต้...
เผยแพร่ : 21 ตุลาคม 2565