•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

Live รายการ "เกษตร... ต่อยอด"...
เผยแพร่ : 9 มกราคม 2566
การดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาร...
เผยแพร่ : 27 ธันวาคม 2565
ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ...
เผยแพร่ : 22 ธันวาคม 2565
โครงการจัดกิจกรรมพิธีเปิด การผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2565
พิธีแถลงข่าวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2566...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโ...
เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2565
พิธีเปิดงานวันดินโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565...
เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2565
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565...
เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2565
ขอให้ดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้และการปล่อยเงินกู้นอกระบบระบาดในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ...
เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2565
พิธีเปิดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...
เผยแพร่ : 16 ธันวาคม 2565