•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและหนีไฟ อาคารจตุจักร ประจำปี พ.ศ.2566...
เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม...
เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติการ...
เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภั...
เผยแพร่ : 6 พฤศจิกายน 2566
สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติและการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบ ดำเ...
เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศฟินแลนด์และอิตาลี รุ่น 30 ปี 2024/2025...
เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่น 21...
เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม...
เผยแพร่ : 30 ตุลาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity,Science and Technology...
เผยแพร่ : 27 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 15...
เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2566