•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทน พลตำ...
เผยแพร่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง...
เผยแพร่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.2565...
เผยแพร่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ...
เผยแพร่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566
Live รายการ "เกษตร...ต่อยอด"...
เผยแพร่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566
ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ...
เผยแพร่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Digital Governance Thailand (DGT 2023)...
เผยแพร่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566
แถลงข่าว ประเด็น “PM 2.5 และประเด็นสหรัฐฯ คุมเข้มการใช้ถุงมือยางลาเท็กซ์”...
เผยแพร่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความสามารถในการแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก (Early Warning)...
เผยแพร่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีเปิดนิทรรศการ "กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน"...
เผยแพร่ : 26 มกราคม 2566