•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่า นวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รุ่...
เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562...
เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566
เสวนา เรื่อง “งาขี้ม้อน จิ๋วแต่แจ๋ว โภชนาการสูง”...
เผยแพร่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์และนัดหมายประชุมสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภ...
เผยแพร่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Reseaech Expo & Symposium 2023...
เผยแพร่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง...
เผยแพร่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์งาน Digital Governance Thailand (DGT 2023)...
เผยแพร่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์สปอตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร...
เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2566...
เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023...
เผยแพร่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566