•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (Annual Report 2021)...
เผยแพร่ : 7 กันยายน 2565
โครงการสัมมนา เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4 และการจัดทำแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Part 1)...
เผยแพร่ : 5 กันยายน 2565
งาน InfoComm Southeast Asia 2022 (IFSEA) ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ...
เผยแพร่ : 30 สิงหาคม 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงต...
เผยแพร่ : 30 สิงหาคม 2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง...
เผยแพร่ : 30 สิงหาคม 2565
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565...
เผยแพร่ : 25 สิงหาคม 2565
ร่วมเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566...
เผยแพร่ : 25 สิงหาคม 2565
การลงคะแนนเสียงคัดเลือก "ขวัญใจ อ.ต.ก." ประจำปี 2565...
เผยแพร่ : 25 สิงหาคม 2565
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565