•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 16 มกราคม 2566 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อตรวจเยี่ยมร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ อาทิ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ ไข่ไก่ พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์OK" ที่แสดงว่าสินค้ามาจากแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าในตลาดสด อ.ต.ก.