•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดเจ้าหน้าที่ทีมอาสาดำเนินการตรวจเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ประกอบการค้าทุกร้านค้าภายในตลาด อ.ต.ก.

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดเจ้าหน้าที่ทีมอาสาดำเนินการตรวจเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ประกอบการค้าทุกร้านค้าภายในตลาด อ.ต.ก. โดยเครื่องชั่งที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะได้สติ๊กเกอร์เครื่องหมายรับรองตราชั่ง ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาใช้บริการและรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณและน้ำหนักของสินค้า