•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.20 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก. โดยนายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก.ได้เข้าร่วมพิธีเปิดรับมอบโล่และของที่ระลึกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการปรับปรุงร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก.

ร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อตก. แห่งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) จัดหาทุนพร้อมจัดสร้างเป็น “ศาลาโครงการหลวง” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงรับการน้อมเกล้าฯถวาย และทรงเปิดศาลาโครงการหลวงขึ้นเป็นครั้งแรก ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อตก. ซึ่งเป็นสาขาที่มียอดจำหน่ายสูงสุด จากการเปิดให้บริการมาถึง 30 ปี

นอกจากภายในร้านจะมีผลิตผลหลากหลายชนิดของโครงการหลวง ได้แก่ ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จำหน่ายแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ดอยคำ ดอยตุง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการอื่นๆ รวมมากกว่า 2,000 รายการ อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารว่าง กาแฟ ชา และเครื่องดื่มต่างๆ ในบรรยากาศ Glass House โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลา 08.00-18.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ รวมทั้งวันนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.