•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการสิ่งแวดล้อม น้ำ และเกษตรกรรมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการสิ่งแวดล้อม น้ำ และเกษตรกรรมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ในการเยี่ยมชมหน่วยงานเพื่อศึกษาการดำเนินงานตามภารกิจด้านการเกษตรและการบริหารจัดการตลาดสด ทั้งนี้ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ได้พาคณะฯลงพื้นที่เยี่ยมชมภูมิทัศน์บริเวณตลาดสดและตลาดน้ำ อ.ต.ก.