•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อ.ต.ก. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อ.ต.ก. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)