•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.09 น. นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อ.ต.ก.