•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันเกิด บริษัท ข่าวสด จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 34

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันเกิด บริษัท ข่าวสด จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 34 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกข่าวส