•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 250 รูป

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 250 รูป ภายใต้กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดเทพสรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี