•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมในพิธี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566