•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ต.ก. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมทั้งเผยแพร่โครงการพระราชดำริฝนหลวง ในโอกาสครบปีที่ 68 แห่งการริเริ่มและความก้าวหน้าการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสภาวะภัยแล้ง และภัยพิบัติของพี่น้องประชาชน