•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการ อ.ต.ก. ร่วมใจ สานฝัน เพื่อน้อง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเกษตร พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง อ.ต.ก. จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ อ.ต.ก. ร่วมใจ สานฝัน เพื่อน้อง ภายในงานมีกิจกรรม มอบสิ่งของและเงินบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพฯ