•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสงขลา

public/files/newsVoice/743/upload_file/1662453838-fileupload-743-1.pdf