•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบผ่านปฏิบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

public/files/newsVoice/637/upload_file/1656386068-fileupload-637-1.pdf