•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาลิฟต์ขนของอาคารกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประกับ(แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาลิฟต์ขนของอาคารกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประกับ(แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

public/files/newsVoice/1214/upload_file/1699520248-fileupload-1214-1.pdf