•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
Kick off "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน"

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญทุกท่านรับชม [Live]

Kick off "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน"

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 โดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่