•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

public/files/newsRelations/862/upload_file/1673921711-fileupload-862-1.pdf