•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาภาคเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก” เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี

พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาภาคเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก” เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี

โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. 

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook Page : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.facebook.com/share/v/LpsiQny582dC49LR/?mibextid=oFDknk