•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ARDA Talk  เรื่อง  แคนนาบินอยด์จากพืชสมุนไพร พังแหร

วันนี้เวลา17.00 น. สวก. เชิญรับชม Liveสด รายการ ARDA Talk  เรื่อง  “แคนนาบินอยด์จากพืชสมุนไพร พังแหร“

"พังแหร" พืชตระกูลเดียวกับกัญชา มีดีอย่างไร ทำไมทั้งไทยและต่างประเทศถึงสนใจ ติดตามได้ในรายการ ARDA Talk

ผู้เสวนา
1. ผศ.ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ หัวหน้าโครงการวิจัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. รศ.ดร.เภสัชกร วิชัย สันติมาลีวรกุล รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผศ.ดร.กีรติ ตันเรือน รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

รับชมสดพร้อมกันผ่าน Facebook Live
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.
รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ardathai
.…………………………………………………...............
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเรื่องงานวิจัยด้านการเกษตร
เว็บไซต์: http://www.arda.or.th/

ยูทูป: https://www.youtube.com/channel/UCKcbBD3PLo-83Nl-kM4NmHw

แฟนเพจเกษตรก้าวไกล กับ สวก.: https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017