•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • พิธีเปิดนิทรรศการ "กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน"...
  เผยแพร่ : 26 มกราคม 2566
 • Kick off "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน"...
  เผยแพร่ : 24 มกราคม 2566
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566...
  เผยแพร่ : 18 มกราคม 2566
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปร...
  เผยแพร่ : 17 มกราคม 2566
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึก...
  เผยแพร่ : 17 มกราคม 2566
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
  เผยแพร่ : 27 มกราคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนลาดยางบริเวณหน้าตลาดสดและหน้าโครงการ 109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 24 มกราคม 2566
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการปลูกได้ขายดี by อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล...
  เผยแพร่ : 20 มกราคม 2566
 • จัดซื้อสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงชนิดสด เพื่อร่วมกิจกรรมงาน International Green Week 2023 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธาร...
  เผยแพร่ : 17 มกราคม 2566
 • จัดซื้อสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงชนิดแปรรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ เพื่อร่วมกิจกรรมงาน International Green Week 2023 ณ กรุงเบ...
  เผยแพร่ : 17 มกราคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน 4...
  เผยแพร่ : 18 มกราคม 2566
 • ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อ...
  เผยแพร่ : 16 มกราคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 11 มกราคม 2566
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 10 มกราคม 2566
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน 4...
  เผยแพร่ : 5 มกราคม 2566
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 31 มกราคม 2566