•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • แนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ...
  เผยแพร่ : 24 เมษายน 2567
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 23 เมษายน 2567
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...
  เผยแพร่ : 9 เมษายน 2567
 • ก้าวต่อไปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
  เผยแพร่ : 2 เมษายน 2567
 • พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาภาคเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก” เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรแ...
  เผยแพร่ : 1 เมษายน 2567
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าระบบและอุปกรณ์บริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถยนต์...
  เผยแพร่ : 24 เมษายน 2567
 • ประกาศ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2567...
  เผยแพร่ : 11 เมษายน 2567
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 27 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน...
  เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2567
 • ประกาศ อ.ต.ก. เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...
  เผยแพร่ : 20 มีนาคม 2567
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 23 เมษายน 2567
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best...
  เผยแพร่ : 17 เมษายน 2567
 • ประกาศ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568...
  เผยแพร่ : 4 เมษายน 2567
 • ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน...
  เผยแพร่ : 4 เมษายน 2567
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 24 เมษายน 2567