•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 ปี 2024/2025...
  เผยแพร่ : 1 มิถุนายน 2566
 • กรมประมง จัดงาน Fisherman Shop Festival ยกคาราวานของดีมีคุณภาพ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” จากทั่วประเทศ บุกตลาด อ...
  เผยแพร่ : 25 พฤษภาคม 2566
 • ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566...
  เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2566
 • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง จำนวน 41 อัตรา...
  เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2566
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023)...
  เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิธี...
  เผยแพร่ : 30 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 29 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล...
  เผยแพร่ : 25 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างในกิจกรรม "ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา" โดยวิธ...
  เผยแพร่ : 22 พฤษภาคม 2566
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิ...
  เผยแพร่ : 19 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Governance Policy)...
  เผยแพร่ : 3 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 28 เมษายน 2566
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง แผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ.2564-2568 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้...
  เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2566
 • ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 21 มีนาคม 2566
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 6 มิถุนายน 2566