•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • งาน Agriculture,Fisheries&Halal Expo(Agro Oman 2023) ครั้งที่ 5 ณ รัฐสุลต่านโอมาน...
  เผยแพร่ : 23 พฤศจิกายน 2566
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและหนีไฟ อาคารจตุจักร ประจำปี พ.ศ.2566...
  เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
 • ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม...
  เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติการ...
  เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
 • ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภั...
  เผยแพร่ : 6 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบทางระบายน้ำลงสู่สารธารณะของสำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 28 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการแผนงานบริหารตลาดพหลโยธิน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉ...
  เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายของเหลวพร้อมอุปกรณ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฎร-4876 กรุงเทพฯ (กองพัสดุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 18 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 21 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศ เรื่องการเลื่อนวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นพิเศษ ประจำปี 2567...
  เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบบัญชี (FORMA TRD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ขนะเสนอราคา จ้างเหมาระบบทางระบายน้ำลงสู่สาธารณะของสำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาลิฟต์อาคารจอดรถ ๖ ชั้น (แบบไม่รวมอะไหล่)...
  เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566