โครงการ

 

 

เริ่มตั้งแต่ปี 2557 โครงการเกษตรสีเขียว เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลำดับความสำคัญที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายเริ่มดำเนินการในจังหวัดที่มีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

เผยแพร่ 2017-11-24 11:35:01


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900