ติดต่อ อ.ต.ก.

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( อ.ต.ก. ) ( สำนักงานใหญ่ )

MARKETING ORGANIZATION FOR FARMERS ( M.O.F )

 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2279-2080-9

โทรสาร : 0-2278-1085

เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900