ภาพกิจกรรม

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ผู้ประกอบการตลาด ผู้ค้าในตลาด และกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น

เผยแพร่ 30-11-2560 20:56:14

กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณ หน้าเสาธง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

เผยแพร่ 26-11-2560 00:57:07

คณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงาน

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาด" และเยี่ยมชม ตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก.

เผยแพร่ 26-11-2560 00:43:07

Mr.Kenji Katagiri พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก.

     วันที่ 24 พ.ย. 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น Mr.Kenji Katagiri พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก.

เผยแพร่ 26-11-2560 00:42:21

ครบรอบวันสถาปนา องค์การตพื่อเกษตรกร ปีที่ 43ลาดเ

     ครบรอบวันสถาปนา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ปีที่ 43 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผอ. อ.ต.ก. เป็นประธานในกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาว อ.ต.ก. มีความรักความผูกพันองค์กรยิ่งขึ้นดังนี้ 1. พิธีสักการะท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ต.ก. 2. พิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล 3. พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

เผยแพร่ 26-11-2560 01:10:55

ครบรอบวันสถาปนา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ปีที่ 43

     ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผอ. อ.ต.ก. เป็นประธานในกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาว อ.ต.ก. มีความรักความผูกพันองค์กรยิ่งขึ้นดังนี้ 1. พิธีสักการะท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ต.ก. 2. พิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล 3. พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

เผยแพร่ 26-11-2560 01:06:44

ครบรอบวันสถาปนา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ปีที่ 43

     ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผอ. อ.ต.ก. เป็นประธานในกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาว อ.ต.ก. มีความรักความผูกพันองค์กรยิ่งขึ้นดังนี้ 1. พิธีสักการะท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ต.ก. 2. พิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล 3. พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

เผยแพร่ 26-11-2560 01:06:04

ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด

     วันที่ 2 พ.ย.60 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำประมงพัฒนาเกษตรกรพอเพียง 49 อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร โดยทาง อ.ต.ก. จะจัดพื้นที่ให้กับกลุ่มแปรรูปปลาสลิด จังหวัดสมุทรสาคร มาจำหน่าย ที่ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน และได้นัดหารือเพิ่มเติม ในวันเสาร์ที่ 4 พ.ย. 60 เพื่อแก้ปัญหาปลาสลิดล้นตลาด ต่อไป

เผยแพร่ 25-11-2560 22:39:44

“ เทศกาล กินเจ ประจำปี 2560 ”

      เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบทอดประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเจริญ โดยใช้หลักเมตาธรรม งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อสะสมบารมีสร้างกุศล และ ส่งเสริมสุขภาพ ได้ทั้งความสุขกาย สุขใจ พบกับร้านจำหน่ายอาหารเจ สด สะอาด หลากหลาย กว่า 10 ร้านค้า ณ ตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2560

เผยแพร่ 25-11-2560 22:36:37


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900