ครบรอบวันสถาปนา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ปีที่ 43

       ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผอ. อ.ต.ก. เป็นประธานในกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาว อ.ต.ก. มีความรักความผูกพันองค์กรยิ่งขึ้นดังนี้ 1. พิธีสักการะท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ต.ก. 2. พิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล 3. พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

เผยแพร่ 26-11-2560 01:06:44


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900