องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “อินทผลัม ปันสุข” ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2563 ณ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

       

เผยแพร่ 27-08-2563 13:29:49


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900