องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “สินค้าเกษตรทั่วทิศ ฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทย” ระหว่างวันที่ 1 - 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่ทิศตะวันตก ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร ย่านพหลโยธิน

       

เผยแพร่ 27-08-2563 13:29:35


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900