Mr.Kenji Katagiri พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก.

       วันที่ 24 พ.ย. 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น Mr.Kenji Katagiri พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก.

เผยแพร่ 26-11-2560 00:42:21


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900