ขัดล้างพื้นตลาด อ.ต.ก. ประจำวัน

       ตลาด อ.ต.ก. ขัดล้างพื้นทำความสะอาดประจำวัน และจัดเก็บที่นั่งบริเวณโดยรอบตลาด เพื่อรักษาระยะห่างให้ลูกค้าเดินจับจ่ายซื้อสินค้า

เผยแพร่ 26-03-2563 09:03:44


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900