กิจกรรม Organic Market Cleaning Day ณ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

       วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมกิจกรรม Organic Market Cleaning Day ณ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในตลาดอินทรีย์ทั้งหมด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และในวันเดียวกันนี้ เวลา 22.00 น. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้รับความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ตลาดทั้งหมด ทั้งนี้ตลาดสด อ.ต.ก. ยังคงเปิดให้บริการปกติไม่มีวันหยุด มีการเตรียมวัตถุดิบในการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ จำหน่ายสินค้าในประเภทอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ร้านอาหารให้จำหน่ายเฉพาะสั่งกลับบ้านเท่านั้น (Take Away) และขอให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการรักษาความสะอาดของตลาด อ.ต.ก. ซึ่งมีระบบการจัดการ ที่ดี ถูกต้องตามสุขอนามัย

เผยแพร่ 25-03-2563 09:04:15


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900