ตลาด อ.ต.ก. ยังเปิดให้บริการทุกวัน พร้อมมาตรการ ตรวจไข้วัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ประกอบการ และลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

       

เผยแพร่ 20-03-2563 15:50:58


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900