พิธีลงนามพันธมิตรทางธุรกิจ

       พิธีลงนามพันธมิตรทางธุรกิจ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นายทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงทอจอหอ มาร์เก็ตพาร์ค จำกัด ร่วมลงนาม "สัญญาร่วมบริหารจัดการพื้นที่เช่า" โดยดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่บางส่วนให้เป็นโครงการตลาดสินค้าเกษตร "ตลาด อ.ต.ก.โรงทอจอหอ" เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมด้านการตลาด เพิ่มช่องทาง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ ลานกิจกรรม โครงการโรงทอจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่ 28-06-2562 15:50:02


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900