“ เทศกาล กินเจ ประจำปี 2560 ”

        เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบทอดประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเจริญ โดยใช้หลักเมตาธรรม งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อสะสมบารมีสร้างกุศล และ ส่งเสริมสุขภาพ ได้ทั้งความสุขกาย สุขใจ พบกับร้านจำหน่ายอาหารเจ สด สะอาด หลากหลาย กว่า 10 ร้านค้า ณ ตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2560

เผยแพร่ 25-11-2560 22:36:37


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900