“เทศกาลสับปะรดดีทั่วไทย มาที่เดียวซื้อได้ทุกสายพันธุ์” ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

       วันที่ 3 พ.ค. 61 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลสับปะรดดีทั่วไทย มาที่เดียวซื้อได้ทุกสายพันธุ์” ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน โดย นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ให้การต้อนรับ การจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 มีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมากทำให้ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. จึงได้จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรนำสับปะรดจากทั่วทุกภูมิภาคมาจำหน่ายภายในตลาด อ.ต.ก. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตที่ดีมีคุณภาพจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งเสริมสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ภายในงานมีการจำหน่ายสับปะรดหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ สับปะรดเหลืองเขาสามร้อยยอด สับปะรดพันธุ์สิงคโปร์ สับปะรดฉีกตา พันธุ์ภูแล พันธุ์ศรีราชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2561 รวม 10 วัน ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน (พื้นที่ 350 ตร.ม.)

เผยแพร่ 03-05-2561 21:06:43


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900