องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (SCG) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกและโฟม ภายในตลาด อ.ต.ก.

       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (SCG) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกและโฟม ภายในตลาด อ.ต.ก. โดยเน้นบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการรักษามาตรฐานตลาด อ.ต.ก. ที่ถือว่าเป็นตลาดสดต้นแบบ ดำเนินการทุกอย่างตามกรอบของกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

เผยแพร่ 14-12-2560 15:05:00


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900