ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

       อ.ต.ก และ อ.ส.ค. ร่วมกับ กรมปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “โครงการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ” #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #สุนัขและแมว ฟรี!!!!
เผยแพร่ : 11-03-2562 10:03:31

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900