ข่าวและประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  (อ.ต.ก.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เล็งเห็นปัญหาวิกฤติภัยแล้ง  และความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  และความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ” อ.ต.ก. ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ให้มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทดแทน
มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงวิกฤติภัยแล้ง

อ.ต.ก. ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  ได้นำสินค้ามาจำหน่ายในราคายุติธรรมให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ตลาด อ.ต.ก.  ย่านพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 59 เวลา 8.00 – 20.00 น. 

พบกับ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาถูก , Work shop เสวนาสร้างอาชีพ ,  เพิ่มรายได้ สินค้าราคาพิเศษ “นาทีทอง” และเล่นเกมส์ ของรางวัลมากมาย  ลุ้นรางวัลท่องเที่ยวเชิงเกษตรกว่า
10 รางวัล ฟรี

ตารางกำหนดการกิจกรรม 

work-20

 

เผยแพร่ : 08-12-2560 10:22:38

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900