ข่าวและประกาศอ.ต.ก. จัดงาน “เทศกาลข้าวไทย ร่วมใจช่วยชาวนา” สนับสนุนนโยบายรัฐ แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  ได้กล่าวถึงกรณีปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในพื้นที่หลายจังหวัด  มีการรับซื้อข้าวเปลือกในราคาต่ำกว่ากิโลกรัมละ 10 บาท  ซึ่งถือเป็นราคาที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี  ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในหลายจังหวัดต้องเผชิญกับความยากลำบาก  ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ข้าวมีความชื้นสูง ผลกระทบจากน้ำท่วม  ราคาข้าวในตลาดโลก การลดราคาแข่งขันกันของประเทศผู้ผลิตข้าว  ซึ่งปัญหาเหล่านี้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ  มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้โดยเร็วที่สุด

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก  ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  (อ.ต.ก.) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐ  ในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  โดยจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย ร่วมใจช่วยชาวนา”  เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้าวสารมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง  ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  อ.ต.ก.พร้อมจำหน่ายทั้งปลีก / ส่ง  หรือมอบเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่

ตลาด อ.ต.ก. ขอเชิญชวนทุกท่านเลือกซื้อข้าวสารคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม จากเกษตรกรโดยตรง
พบกับข้าวสารหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วภูมิภาคของไทย  ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร ระหว่างวันที่ 5 – 24 พฤศจิกายน 2559  และยังสามารถสั่งซื้อข้าวสารในระบบ online ผ่านเวปไซด์ อตก.com และ  www.ortorkor.com มีบริการจัดส่งสินค้า โดย อ.ต.ก.express  ถึงมือผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ และเกษตรกรสามารถนำข้าวมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อได้ที่ 02 270 1675 โทรสาร 02 279 4097

 

เผยแพร่ : 08-12-2560 10:23:10

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900